Retur

 

Indvielse

Monument for Danmarks Internationale Indsats

Program >>

Praktiske oplysninger >>

Under praktiske oplysninger findes blandt andet en oversigt over, hvor publikum har mulighed for at overvære indvielsen.

 

Monumentet for Danmarks Internationale Indsats i Kastellet

indvies mandag den 5. september 2011 i tidsrummet kl. 1000 - 1100.

 

 

Indvielsen af monumentet foretages af HMD Dronningen under overværelse af den kongelige familie, repræsentanter for Regeringen og Folketinget, Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, De Blå Baretter, De Samvirkende Danske Soldater- og Marineforeninger (DSM), Kontaktudvalget/FKO, Politiforbundet, Beredskabsforbundet samt en lang række civile myndighedspersoner.

 

Arrangementet er åbent for offentligheden.

Alle er således velkomne til at overvære indvielsen som tilskuere.

 

De Kongelige Livgarde stiller med æreskommando og musikkorps.
Ud over æreskommandoet opstilles en paradestyrke bestående af ca. 400 mand (M/K)(alle værn, myndigheder og organisationer) under samlet kommando af Københavns Kommandant.
I denne styrke indgår bl.a. 50 veteraner (M/K) stillet af De Blå Baretter i samarbejde med DSM.
De Blå Baretter skal endvidere stille faner, fanebærere, fanevagter, kransebærere m.fl.
 
Indvielsen af monumentet indgår som en del af det samlede program for markering af veteranernes flagdag i København.
 
Det samlede program for dagen:
 
Kl. 10.00 - 11.00: 
Indvielse af monumentet i Kastellet
 

Kl. 12.00 - 14.00: 

Frederiksberg Kommune og DSM arrangement på Frederiksberg Rådhusplads 

 

Kl. 14.00 - 15.00: 
Mindegudstjeneste i Holmens Kirke
 

Kl. 15.30 - 16.30: 

Parade på Christiansborg Slotsplads for alle veteraner hjemkommet fra missioner siden den 6.9.2010

 
Kl. 16.30 - 17.30: 
Folketingets reception for veteranerne i Rigsdagsgården på Christiansborg Slot
 

Kl. 17.00 - 21.00: 

De Blå Baretters hyldestarrangement på Christiansborg Slotsplads